Ogłoszenia

Hits: 174793

Ogłoszenia Duszpasterskie
na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego
16 maja 2021 r.

  1. W najbliższą sobotę spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8. O godz. 1000 grupa I o godz. 1130 grupa II
  2. Również w sobotę 23 maja br. po Mszy św. o godz. 1800 spotkanie Grupy Liturgicznej.
  3. Za tydzień przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy okres wielkanocny.
  4. Przypominamy, że w miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa majowe, podczas których jest śpiewana Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich codziennie po Mszy św. o godzinie 1800, a w niedziele po Mszy św. o godzinie 1600. Bardzo zachęcamy i zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach. Tych zaś, którzy z różnych powodów nie mogą w tym nabożeństwie uczestniczyć w kościele, zachęcamy do gromadzenia się na to nabożeństwo wspólnie z sąsiadami czy w gronie rodzinnym, przed kapliczką Matki Bożej, krzyżem przydrożnym czy też w domu przed Jej obrazem.
  5. Zakończyliśmy poświęcenia pól. Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę oraz za ofiary przeznaczone na renowację ołtarza św. Józefa. W sumie zebraliśmy 8572 zł.