Grupa Liturgiczna

Spotkania I i III sobota miesiąca o godz. 17.00