Parafialna pielgrzymka do Sokółki, Wilna, Świętej Lipki, Stoczka Klasztornego i Gietrzwałdu

Hits: 153

W dniach 9-12 kwietnia 2018 r. organizujemy parafialną pielgrzymkę do Sokółki, Wilna, Świętej Lipki, Stoczka Klasztornego i Gietrzwałdu. Koszt około 500 zł od osoby. Zgłoszenia w kancelarii parafialnej. Przy zapisach wpłacamy zaliczkę 100 zł.

Sokółka. Była to niedziela 12 października 2008 roku podczas Mszy świętej rozpoczynającej się w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce o godzinie 8.30, w trakcie udzielania Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł na stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie Komunii świętej, podniósł Go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, włożył do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego zwykle przy tabernakulum.  Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu rozpuścić.

Po Mszy świętej siostra zakrystianka, mając świadomość, że konsekrowany Komunikant będzie rozpuszczał się jakiś czas, przelała zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w sejfie znajdującym się w zakrystii kościoła. 

Po upływie tygodnia, 19 października, siostra  zajrzała do sejfu. Otwierając go poczuła delikatny zapach przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę z rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na środku którego widniała wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby żywej cząstki ciała. Woda w naczyniu była niezabarwiona.

Wilno. Jednym z symboli wileńskich jest Ostra Brama. W źródłach historycznych pierwsza wzmianka o Ostrej Bramie pochodzi z 1514 roku.

Obecnie Ostra Brama dla większości jest miejscem świętym – sanktuarium Maryjnym. Jednakże kilka stuleci temu była to tylko jedna z dziesięciu bram miasta z basztą obronną – jedyna, która przetrwała do dziś. O funkcjach obronnych tej budowli świadczą strzelnice dobrze widoczne na zewnętrznej elewacji bramy. Główna fasada kaplicy ostrobramskiej pochodzi z późniejszego okresu.

Początkowo brama ta nazywana była Miednicką, gdyż znajdowała się na szlaku prowadzącym do Miednik. Nazwa „Ostrej” może pochodzić od nazwy dzielnicy położonej wówczas na obrzeżach miasta.

W XVII wieku obok Ostrej Bramy zbudowana została drewniana kapliczka i w niej umieszczono cudowny obraz Matki Boskiej. Po pożarze wzniesiono murowaną kaplicę. Obecny wygląd w stylu późnego klasycyzmu nadany został kaplicy po rekonstrukcji w XIX wieku.

W kaplicy ostrobramskiej znajduje się cudowny obraz Najświętszej Marii Panny – Matki Boskiej Miłosiernej. Jest to jeden z najwybitniejszych renesansowych dzieł malarskich na Litwie zwany Madonną Ostrobramską lub Madonną Wileńską. Namalowany został w XVII wieku specjalnie do tej kaplicy i wzorowany był na rycinach holenderskiego malarza Martina de Vosa Od ponad trzystu lat obraz ostrobramski słynie z cudów. Był on czczony i uważany za cudowny zarówno przez katolików, jak też przez wiernych prawosławnych i unitów. Znany jest na całym świecie, a jego kopie znajdują się w kościołach wielu krajów. Na przykład, w Paryżu – w kościele św. Seweryna, w wielu kościołach w Polsce. (źródło: http://www.vilnius-tourism.lt)

 Święta Lipka. Z założeniem Świętej Lipki wiąże się legenda. Pewien przestępca oczekiwał w lochu na zamku w Kętrzynie wykonania wyroku śmierci, modląc się do Dziewicy Marii o ratunek. W noc poprzedzającą egzekucję Matka Boska objawiła mu się i wręczyła drewno oraz dłuto, aby mógł wyrzeźbić jej figurkę i pokazać ją nazajutrz przed sądem. Skazaniec postąpił według jej słów. Chociaż sztuka rzeźbienia była mu obca, stworzył wspaniały posążek Marii z Dzieciątkiem. Sędziowie uznali, że to znak od Boga i puścili go wolno. Ten, pełen wdzięczności, umieścił figurkę na pierwszej lipie rosnącej przy drodze z Kętrzyna do Reszla. Niebawem za sprawą figurki wydarzyło się wiele cudów. Ludzie zanieśli go do kościoła w Kętrzynie, lecz dwa razy stamtąd zniknął i wrócił na lipę, co odebrano jako dowód, że Dziewica Maria upodobała sobie to miejsce. Wkrótce stanęła tu kaplica.

Według źródeł historycznych pierwsi pielgrzymi przybyli do wioski w XIII w. Dwa wieki później w Świętej Lipce zbudowano kaplicę, do której pieszo i boso pielgrzymował w 1519 r. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego, Albrecht von Hohenzollern. Gdy ten sam przeszedł on na luteranizm, rozkazał zniszczyć kaplicę oraz figurkę (została utopiona w jeziorze Wirowym) i ściąć świętą lipę. Katolicyzm został zakazany w państwie pruskim, księży przegnano. Ponieważ kult świętych uznano za zabobon, pielgrzymowanie do Świętej Lipki było karane śmiercią.

W 1618 r. katolicy odzyskali swobodę religijną, a sekretarz króla Zygmunta III Wazy wykupił całą Świętą Lipkę i przekazał ją jezuitom. Budowa wspaniałego barokowego kościoła, wzbudzającego po dziś dzień podziw wśród przyjezdnych, trwała od końca XVII w. do połowy XVIII w. Kościół stanął w tym samym miejscu, w którym ongiś rosła Święta Lipa.

źródło: https://www.staypoland.com/pl/swieta-lipka.htm/

Stoczek Klasztorny. Stoczek (przez długi czas pod niemiecką nazwą Springborn) jest starym sanktuarium maryjnym. W 1640 r. zbudowano kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Znajduje się w nim słynący łaskami obraz Matki Pokoju, ukoronowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Polski w 1983 r. W klasztorze w Stoczku przez rok (1952-1953) więziony był przez władze komunistyczne Prymas Tysiąclecia. Tutaj właśnie przygotował akt zawierzenia Matce Bożej całej Ojczyzny. W jednym z pomieszczeń znajduje się dziś izba pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miejscu. W roku 1987 decyzją papieża świątynia podniesiona została do rangi bazyliki mniejszej. 

źródło:http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=42

Gierzwałd. Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku, co podkreślił ks. Franciszek Hipler, “w języku takim, jakim mówią w Polsce”. Matka Boża, na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: “Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta.” Na pytanie czego żądasz Matko Boża? padła odpowiedź: “Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec!”

źródło: http://sanktuariummaryjne.pl/sanktuarium/historia/