Czyszczenie lasu klasztornego

Hits: 705

W czwartek 10 marca 2021 r. odbyło się oczyszczenie lasu klasztornego z uschniętych i powalonych drzew. Bardzo dziękujemy wszystkim Panom, którzy przybyli do pomocy.